พลเมืองสิงคโปร์เริ่มออกไปเลือกตั้งแล้ว

พลเมืองสิงคโปร์เริ่มออกไ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิงคโปร์เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ โดยหน่วยเลือกตั้งทั่วสิงคโปร์เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเมื่อเวลา 8.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือ ตรงกับ 7.00 น.ตามเวลาในประเทศไทย
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
 
 
โดย dogTech
วันที่ 14 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้