ความร่วมมืออาเซียนในการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา


 

                ประเทศไทยได้มีการหารือด้านความพยายามกับคู่ค้าของอาเซียนเพื่อที่จะพัฒนาความร่วมมือในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของอาเซียน นอกเหนือจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสมาชิกบวกสาม คือ ญี่ปุ่น จีนและสาธารณรัฐเกาหลีได้เข้าร่วมการประชุมภายใต้แนวคิด "การประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนในหมู่สมาชิกของอาเซียนด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 21 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้