ไทยแบ่งปันประสบการณ์ในการควบคุมหมอกควัน


 

                ประเทศไทยได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการควบคุมมลพิษด้านหมอกควันในภาคเหนือ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ยกปัญหานี้ขึ้นมาในการอภิปรายภายในประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในด้านมลพิษที่จัดขึ้นในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 21 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้