พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียน


 

                กระทรวงศึกษาธิการจะจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อการศึกษาอาเซียนและมีแผนที่จะผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดยรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษากล่าวว่า การตัดสิน ใจที่จะจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อการศึกษาอาเซียนคือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนในช่วงหลังปี 2015

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 21 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้