การรักษาความปลอดภัยชายแดนเพื่อความพร้อมสำหรับอาเซียน


 

                รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนในตอนสิ้นปี 2015 โดยในการปาฐกถาพิเศษในการประชุมระดับภูมิภาคเรื่อง "การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับชุมชนแบบบูรณาการ" โดยรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่เป็นประธาน เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของอาเซียนและมีพื้นที่ชายแดนติดกับสี่ประเทศสมาชิกอาเซียนและมีด่านชายแดน 90 ด่านจึงจะต้องมุ่นเน้นความสำคัญด้านนี้

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 21 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้