ไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกชาติพันธมิตร


 

                นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชากล่าวได้การประชุมผู้แทนถาวรแห่งสหประชาชาติในโครงการซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย เพื่อสร้างความคุ้นเคยและแสดงศักยภาพของประเทศไทยว่ามีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหประชาชาติและประเทศที่เป็นพันธมิตรในการส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน โดยประเทศพันธมิตรประกอบด้วย 12 ประเทศได้แก่ แอนติกาและบาร์บูดา, บุรุนดี, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง,คอโมโรส, สาธารณรัฐโดมินิกัน, กาบอง, กานา, ฮังการี, คิริบาส, นาอูรู,แคเมอรูนและวานูอาตู
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 21 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้