ความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับปัญหาการโยกย้ายที่ผิดปกติ


 

                การอพยพที่ผิดปกติท​​างทะเลเป็นหนึ่งในความกังวลหลักของประเทศไทยในช่วงหลายปี โดยประเทศไทยมีความพยายามที่จะให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประชาคมระหว่างประเทศในการตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวในการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของคนที่อยู่ในมหาสมุทรอินเดียรวมไปถึงผลักดันให้เป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนต้องร่วมกันแก้ไข

                
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 21 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้