ประเทศไทยร่วมมือกับจีนและญี่ปุ่นในโครงการรถไฟ


 

                ประเทศไทยเป็นประเทศที่จะดำเนินการกับแผนการที่จะให้ความร่วมมือกับจีนและญี่ปุ่นในโครงการรถไฟเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งในภูมิภาคอาเซียน โดยโครงการนี้ประกอบด้วยเส้นทางหนองคาย - โคราช - แก่งคอย, เส้นทางมาบตาพุดและแก่งคอย, เส้นทางกรุงเทพฯที่มีความยาวรวม 873 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมโยงกับโครงการรถไฟเส้นทางจีน-ลาวในจังหวัดหนองคายทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 21 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้