อาเซียนและฮ่องกงเพิ่มความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด

ASEAN, Hong Kong Seek Closer Economic Relations
 

                เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แสดงความสนใจในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและประโยชน์ร่วมกันกับอาเซียน  โดยประธานบริหารของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงกล่าวว่า พลวัตทางเศรษฐกิจของอาเซียนจัดเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับทั้งสองฝ่ายที่จะขยายการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยง

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 25 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้