การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและจีนครั้งที่ 8


 

                การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและจีนครั้งที่ 8 (SOM)ได้ดำเนินการตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC)โดยจัดการประชุมที่โรงแรม Mandarin Oriental Hotel ในกรุงเทพฯและมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศและรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนหลิวเป็นประธานร่วมการประชุม

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 25 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้