ไทยตอกย้ำบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งในอาเซียน


                นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ยืนยันว่าประเทศไทยจะยังคงยึดมั่นในภารกิจและหน้าที่ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการตระหนักถึงประชาคมอาเซียน โดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอาเซียน นอกจากนี้เขายังได้กล่าวขอบคุณประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆสำหรับความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของไทย

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 25 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้