บีโอไออนุมัติส่งเสริมการลงทุน พร้อมออกมาตรการเร่งรัดการลงทุนเว้นภาษีเพิ่มอีก 1 - 2 ปี

บีโอไออนุมัติส่งเสริมการ
 

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการในกลุ่มต่าง ๆ จำนวน 17 โครงการ เงินลงทุนทั้งสิ้นรวม 78,181.84 ล้านบาท ประกอบด้วยกิจการในกลุ่มกิจการด้านการเกษตร กิจการกลุ่มโลหะ และอุตสาหกรรมยานยนต์ กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าชธรรมชาติและสายการบิน โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดการใช้วัตถุดิบในประเทศรวมมูลค่า 28,887.44 ล้านบาท
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 25 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้