นักลงทุนญี่ปุ่นสนใจให้ไทยเป็นฐานผลิตเครื่องจักรกระจายไปยังภูมิภาคอาเซียน

นักลงทุนญี่ปุ่นสนใจให้ไท
 
นายชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวว่า นักลงทุนญี่ปุ่นสนใจให้ไทยเป็นฐานการผลิตเครื่องจักรขนาดใหญ่ และเครื่องจักรความละเอียดสูงใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในไทยเพื่อกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคอาเซียนให้มีศักยภาพเทียบเท่าอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ เนื่องจากมองไทยเป็นประเทศศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ขณะเดียวกันญี่ปุ่นสนใจตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อให้ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมถึงช่วยพัฒนายกระดับบุคลากร เนื่องจากขณะนี้นักลงทุนญี่ปุ่นได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 
โดย dogTech
วันที่ 25 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้