95.4% ฟิลิปปินส์ ครองอันดับหนึ่ง คนรู้หนังสือ มากที่สุดในอาเซียน
ข้อมูลโดย สำนักพิมพ์ MAC
โดย dogTech
วันที่ 11 เมษายน 2556
พิมพ์หน้านี้