อาเซียนและการพัฒนาค่า NTR


 

                ศูนย์ข้อมูลการค้าอาเซียน (ATR) ศูนย์การค้าแห่งชาติ (NTRs) และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อการพัฒนาอาเซียนที่จัดขึ้นในเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

                การ ประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มุ่งให้ความรู้ทางเทคนิคที่จะช่วยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการพัฒนา NTRของประเทศตนเองและเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างที่สำคัญและความต้องการของทั้งฮาร์ดแวร์และการพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างมาตรฐานที่สอดคล้องกันในระดับภูมิภาคอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 28 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้