อาเซียนและยูนิเซฟสร้างกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

ASEAN, UNICEF Sign Framework Agreement for Cooperation
 

                กรอบข้อตกลงความร่วมมือ (FAC) ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และกองทุนสหประชาชาติเพื่อเด็ก (ยูนิเซฟ) เกิดขึ้นโดยการลงนามระหว่างเลขาธิการอาเซียนและผู้อำนวยการยูนิเซฟภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

                
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 28 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้