การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อการพัฒนาอาเซียน

ASEAN Competition Officials Undergo Evidence Gathering Training
 

                การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการวางทฤษฎีที่สมบูรณ์สู่การปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จเพื่ออบรบเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานในประเทศสมาชิกอาเซียน (AMS) และออสเตรเลีย โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การทำความเข้าใจกรณีเครื่องมือรวบรวมพยานหลักฐานและทักษะในการสอบถามข้อมูลการตลาด,การสัมภาษณ์, การสืบสวนและการใช้หลักฐานในการตัดสินใจ

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 4 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้