สหประชาชาติและเอเปคร่วมมือกับอาเซียนเพื่อการค้าและการท่องเที่ยว

UN and APEC to collaborate with ASEAN  on harmonising regional statistics on trade and tourism
 

                การค้าและการท่องเที่ยวถือเป็นสิ่งสำคัญในระบบเศรษฐกิจที่องค์การสถิติแห่งชาติ, กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (เอเปค) และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยตัวแทนจากหน่วยงานเหล่านี้จะเข้าการสัมมนานานาชาติว่าด้วยการค้าและการท่องเที่ยวในกรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย

                
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 4 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้