43 บริษัทญี่ปุ่นร่วมแมชชิ่งธุรกิจหวังใช้ไทยเป็นศูนย์กลางรุกอาเซียน

43 บริษัทญี่ปุ่นร่วมแมชช
 

นายมาซายาสุ โฮซูมิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) เปิดเผยว่า นักธุรกิจญี่ปุ่นยังให้ความสนใจเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในไทยอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาจะชะลอตัวลง ทั้งนี้ เพราะมั่นใจว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางในอาเซียน พร้อมกับวางให้ไทยเป็นฐานการทำตลาดไปในประเทศเพื่อนบ้านต่อไป
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
โดย dogTech
วันที่ 4 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้