ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในอาเซียน


 

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรประเทศมาเลเซียและคณะเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการอาเซียนที่สำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อร่วมพูดคุยด้านความร่วมมืออาเซียนในส่วนของอาหาร, การเกษตรและป่าไม้

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 6 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้