การสร้างบริการที่ได้รับการรับรองในประเทศลาว


 

                ผลจากการเปิดเสรีการค้าโลกและความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคทำให้ภาคเอกชนและสมาชิกสภานิติบัญญัติต้องสร้างข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นมาตรฐานของคุณภาพสินค้าและบริการรวมไปถึงการเป็นมาตรฐานเดียวกันของประเทศในกลุ่มอาเซียน

                
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 14 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้