อาเซียนมุ่งมั่นเพื่อความเป็นหนึ่งด้านการจัดการภัยพิบัติ


 

                ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติมากที่สุดในโลกและเป็นพื้นที่มีแนวโน้มความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติสูง ทำให้เวทีสาธารณะในการประชุมของรัฐมนตรีของอาเซียนใน 2015 ยกเรื่องการจัดการภัยพิบัติ (ADDM) ขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญในการพูดคุย

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 14 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้