อาเซียนร่างแผนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนก่อนการเป็น AEC


 

                คณะทำงานระดับสูงเพื่อยกร่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน (HLTF) ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อร่างวิสัยทัศน์สำหรับประชาคมอาเซียน โดยได้มีการร่างแผนสำหรับการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนก่อนการเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบในด้านการบูรณาการเศรษฐกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยร่าวิสัยทัศน์นี้จะมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและร่างกฎหมายอาเซียนให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

โดย dogTech
วันที่ 17 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้