อาเซียนส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภคข้ามชายแดน


 

                การ ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายข้ามชายแดนในภูมิภาคอาเซียนในเมืองมาคาติประเทศฟิลิปปินส์ โดยในการประชุมได้เข้าร่วมโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ATACCP) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการคุ้มครองผู้บริโภคข้ามพรมแดนในกรณีของอีคอมเมิร์ซและการบังคับใช้กฎหมายร่วม

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 17 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้