หมอกควันไฟป่าอินโดฯ แผ่ปกคลุมเหนือนครโฮจิมินห์

หมอกควันไฟป่าอินโดฯ แผ่ป
 

ศูนย์อุทกอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ในนครโฮจิมินห์ ระบุว่า เกิดฟ้าหลัวจากมลพิษทางอากาศ ที่กระแสลมได้พัดอณูฝุ่นละอองจนทำให้เกิดฟ้าหลัว ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปอีก 2-3 วัน ซึ่งส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบทางเดินหายใจ 
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 17 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้