เจ้าหน้าที่กัมพูชา,ลาว,พม่าเข้าร่วมการประชุมพิเศษ


 

                เจ้าหน้าที่จากกัมพูชา, ลาวและพม่าเข้าร่วมการประชุมนัดพิเศษในบาหลี ประเทศอินโดนีเซียก่อนที่จะมีการประชุมอาเซียนครั้งที่ 26 ของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพ (ACCSQ) เพื่อการประเมินมาตรฐานที่สอดคล้องในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยที่ประชุมได้รับการสนับสนุนโดย PTB (Physikalisch-Te​​chnische Bundesanstalt)

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 17 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้