CSCAP เพิ่มความร่วมมือกับอาเซียน


 

                เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสภาความร่วมมือด้านความปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (CSCAP) ซึ่งเป็นกระบวนการสำหรับการเจรจาปัญหาด้านความปลอดภัยในระดับภูมิภาคเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการอาเซียนที่สำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อสำรวจโอกาสการทำงานร่วมกันที่เพิ่มขึ้นและความร่วมมือที่เข้มแข็งกับอาเซียน

                
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 17 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้