ททท.และท่าอากาศยานไทยร่วมมือกันดึงดูดนักท่องเที่ยว


 

            สองรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของประเทศไทยร่วมมือกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อรับมือกับสถานการณ์การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนของนักท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนขึ้น ดังนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทท่าอากาศยานไทยจึงร่วมมือกันเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
           
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 22 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้