ความร่วมมือด้านข้าวในอาเซียน


 

            5 ประเทศชั้นนำในการผลิตข้าวของอาเซียนมีแผนจะให้ความร่วมมือในการส่งออก เพื่อเพิ่มราคาข้าวให้เพิ่มขึ้น 10% ทุกปี โดยทั้ง 5 ประเทศที่ผลิตข้าวของอาเซียนจะเข้าร่วมในการสร้างสร้างพันธมิตรในระดับภูมิภาคที่มีเป้าหมายที่ท้าทายความสามารถ

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 22 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้