รมว.ยุติธรรมร่วมการประชุม รมต.อาเซียนด้านกฎหมาย ณ อินโดนีเซีย

รมว.ยุติธรรมร่วมการประชุ


พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และคณะ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย (ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM)) ครั้งที่ 9 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของแต่ละประเทศ
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 27 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้