ไทยติดอันดับ 3 ประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจในอาเซียน

ไทยติดอันดับ 3 ประเทศที่
 

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ร่วมกับธนาคารโลกประจำประเทศไทย จัดการประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอรายงานผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ ประจำปี 2558 (Doing Business 2016) ซึ่งเป็นรายงานล่วงหน้า 1 ปี ผ่านระบบ Video conference จากธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์หน้านี้