ผลการประชุมคณะมนตรีด้านสังคมวัฒนธรรม ครั้งที่ 14 (14th ASCC)

ผลการประชุมคณะมนตรีด้านส

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยส่วนใหญ่จะมาจากกระทรวงด้านสวัสดิการสังคม วัฒนธรรม หรือกระทรวงแรงงาน
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
โดย dogTech
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์หน้านี้