รมว.ต่างประเทศ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมเอเปก ที่ฟิลิปปินส์

รมว.ต่างประเทศ กล่าวถ้อย

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปก ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปก เรื่องการเติบโตอย่างครอบคลุมผ่านชุมชนที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์หน้านี้