นายกรัฐมนตรีร่วมหารือผู้นำเศรษฐกิจโลกในเวทีเอเปก ครั้งที่ 23 ฟิลิปปินส์

นายกรัฐมนตรีร่วมหารือผู้

พลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2558 ภายใต้หัวข้อการสร้างเศรษฐกิจที่มีส่วนร่วม การสร้างโลกที่ดีขึ้น โดยมีวาระสำคัญ 4 เรื่อง คือการส่งเสริมประเด็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค / การบ่มเพาะการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเศรษฐกิจภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก / การลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์ และการสร้างชุมชนที่ยั่งยืนและแข็งแกร่ง
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์หน้านี้