ไทย-ญี่ปุ่น ยกระดับความสัมพันธ์ ก้าวใหม่ของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
ไทย-ญี่ปุ่น ยกระดับความส
 

ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก ครั้งที่ 27 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ได้หารือทวิภาคีกับ นายโมโตะ ฮายาชิ (Mr. Motoo Hayashi) รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอย่างกว้างขวาง
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์หน้านี้