ไทยหารือเศรษฐกิจการค้ากับอินโดระหว่างการประชุมเอเปกที่ฟิลิปปินส์

ไทยหารือเศรษฐกิจการค้ากั
 

ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเอเปก ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีกระทรวงการค้าอินโดนีเซีย (H.E. Mr. Thomas Lembong) โดยได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลอินโดนีเซียที่ให้การสนับสนุนการนำเข้าข้าวไทยมาโดยตลอดและหวังว่าจะให้การสนับสนุนนำเข้าข้าวจากไทยอย่างต่อเนื่อง
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์หน้านี้