ไทย-สหรัฐฯ ชูเวที TIFA ขับเคลื่อนประเด็นการค้า

ไทย-สหรัฐฯ ชูเวที TIFA ข
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้หารือทวิภาคีกับผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (Ambassador Michael B. Froman) ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเอเปก ครั้งที่ 27 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยได้แจ้งสหรัฐฯ เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองและนโยบายเศรษฐกิจของไทย และให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปประเทศของไทย
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
โดย dogTech
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์หน้านี้