การประชุมผู้บัญชาการทหารบกอาเซียน ครั้งที่ 16

การประชุมผู้บัญชาการทหาร
 

พลเอกธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารบก กลุ่มประเทศอาเซียน (ACAMM) ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ผู้บัญชาการทหารบกกล่าวเปิดงานว่า ในฐานะผู้บัญชาการทหารบกและกำลังพลกองทัพบกไทย ขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และจากหัวข้อหลักของการประชุมปีที่แล้ว ผบ.ทบ.อาเซียนได้ถกแถลงแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน ในการจัดการภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีการพัฒนาการตามลำดับเช่นกัน ทั้งภัยคุกคามด้านธรรมชาติ และภัยคุกคามจากการกระทำของมนุษย์ และเป็นสิ่งที่ทุกประเทศต้องเผชิญ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาค
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
โดย dogTech
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์หน้านี้