ไทยสนับสนุนการสร้างความสอดคล้องกันระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ปี 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี 2030

ไทยสนับสนุนการสร้างความส

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - สหประชาชาติ ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์การประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เพื่อทบทวนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหประชาชาติ ในวาระที่อาเซียนกำลังก้าวเข้าสู่การรวมตัวเป็นประชาคม และสหประชาชาติ ครบรอบ 70 ปี รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
โดย dogTech
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์หน้านี้