ความคืบหน้ากิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad"

ความคืบหน้ากิจกรรม ปั่นเ
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีคณะทำงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึงการจัดการจราจร ประชาสัมพันธ์ การจัดการแสดงโขนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติและการถ่ายทอดสดการปั่นจักรยาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
โดย dogTech
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์หน้านี้