ไทย-กัมพูชา เตรียมเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ที่ จ.สระแก้ว

ไทย-กัมพูชา เตรียมเปิดจุ
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทย และนายซุน จันโทรว รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ กรุงเทพฯ โดยมีการหารือด้านความร่วมมือแนวทางขยายการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะการค้าชายแดน ที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยและกัมพูชามีอัตราเติบโตถึงร้อยละ 20 หากมีการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจในปลายปี 2558 คาดว่าการค้าระหว่างทั้งสองชาติจะเติบโตได้อีกมาก และขณะนี้ยังอยู่ระหว่างประเมินตัวเลขการขยายตัวของการค้าก่อนจะนำเสนอต่อผู้นำทั้งสองชาติที่จะประชุมร่วมกันในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 นี้
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
โดย dogTech
วันที่ 14 ธันวาคม 2558
พิมพ์หน้านี้