ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เปิดศูนย์ (AEC) ประสานงานอาเซียน

ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
 

พล.ต.ท.ธเนตร์ พิณเมืองงาม ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 2 เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานอาเซียนตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว และมีพิธีการตรวจสอบระบบและความพร้อมของตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และรับมอบเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่หน่วยประสานงานป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้การตอบรับ
 
อ่านต่อ ASEAN Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
พิมพ์หน้านี้