ก.แรงงาน ร่วมกับ จ.เชียงราย มุ่ง “ประชารัฐ” พัฒนาคนรองรับ AEC

ก.แรงงาน ร่วมกับ จ.เชียง
 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่ จ.เชียงราย พร้อมเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานจังหวัดเชียงราย รองรับประชาคมอาเซียนภายใต้การสนับสนุนจากงบยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาศักยภาพ นายจ้าง ลูกจ้าง อาสาสมัครแรงงาน แรงงานนอกระบบ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ (4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) ในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนของจังหวัดให้พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
อ่านต่อ ASEAN Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 19 มีนาคม 2559
พิมพ์หน้านี้