ก.คมนาคมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นชาวระยอง เพื่อร่วมพัฒนารถไฟไทย – จีน

ก.คมนาคมเปิดเวทีรับฟังคว
 

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูล ความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชนครั้งที่ 6 การพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดทางมาตรฐาน ที่โรงแรมโนโวเทลริมเพ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนชาวระยองรวมกว่า 300 คนร่วมสัมมนา

อ่านต่อ ASEAN Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 21 มีนาคม 2559
พิมพ์หน้านี้