นายกรัฐมนตรีเชิญชวนสิงคโปร์ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามเขตแนวชายแดน เศรษฐกิจดิจิทัล

นายกรัฐมนตรีเชิญชวนสิงคโ
 

ดร. วิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับ รมว.กต. สิงคโปร์ ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่และเป็นประธานร่วมเปิดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย - สิงคโปร์ ครั้งที่ 12 และแสดงความขอบคุณรัฐบาลสิงคโปร์ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีในช่วงที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสิงคโปร์
 

อ่านต่อ ASEAN Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 31 มีนาคม 2559
พิมพ์หน้านี้