นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ทยอยเดินทางเที่ยวสงกรานต์หาดใหญ่

นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา บรรดากรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งเดินทางมาด้วยรถบัส ทยอยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อย่างต่อเนื่องและเข้าพักตามโรงแรมต่างๆ ในพื้นที่ตัวเมืองที่ได้มีการจองไว้ล่วงหน้า
 
อ่านต่อ ASEAN Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 11 เมษายน 2559
พิมพ์หน้านี้