มหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

มหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ระ
 

กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Expo 2016) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการนำเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ รวม ๙ กิจกรรม ได้แก่
 
อ่านต่อ ASEAN Connectivity
 
โดย dogTech
วันที่ 21 เมษายน 2559
พิมพ์หน้านี้