รมว.การค้าภายในประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชมการค้าชายแดนอำเภอสุไหงโก-ลก

 รมว.การค้าภายในประเทศมา
 

ดาโต๊ะเซอรี ฮัมซะห์ บินไซนุดเด็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าภายในประเทศ สหกรณ์และการคุ้มครองผู้บริโภค ประเทศมาเลเซีย พร้อมผู้บริหารระดับสูงและคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อติดตามสภาพเศรษฐกิจและบรรยากาศการค้าชายแดน ตลอดจนสำรวจราคาสินค้าในพื้นที่ และพัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักธุรกิจในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก
 
อ่านต่อ ASEAN Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 21 เมษายน 2559
พิมพ์หน้านี้