6 ชาติอาเซียนและอินเดีย ร่วมแสดงรามายณะ ในงานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน

6 ชาติอาเซียนและอินเดีย
 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้งาน "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณท้องสนามหลวง โรงละครแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ถนนราชดำเนิน โรงภาพยนตร์เอสเอฟ เซ็นทรัลเวิล์ด และส่วนภูมิภาคที่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่
 
นายวีระ กล่าวต่อว่า ตลอดการจัดงานทั้ง ๕ วัน มีการจัดกิจกรรมหลักๆ จำนวน ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ กิจกรรมบริเวณท้องสนามหลวง ประกอบด้วย พิธีทางศาสนา ได้แก่ พิธีบวงสรวงเทพยดาและดวงวิญญาณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ยาธิราชเจ้า ในวันที่ ๒๐ เม.ย. การทำบุญตักบาตร สักการะศาลหลักเมือง และการสักการะพระปฐมบรมราชานุสาวรีย์ และพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา
 
อ่านต่อ ASEAN Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 21 เมษายน 2559
พิมพ์หน้านี้