ประกันสังคม เร่งพัฒนาระบบเพื่อผู้ประกันตนได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมรองรับอาเซียน

ประกันสังคม เร่งพัฒนาระบ
 

กระทรวงแรงงาน เตรียมพร้อม "ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน” เนื่องจากรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับภารกิจของสำนักงานประกันสังคม เพราะมีผลกระทบกับผู้ประกันตนกว่า 10 ล้านคน จึงออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันสังคม เพื่อรองรับการทำงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์แก่ผู้ประกันตน โดยไม่เกิดความเลื่อมล้ำ ในการรับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียม การประชุมครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ สปส.ก้าวสู่องค์กรชั้นนำในอาเซียน โดยเฉพาะผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและผู้ประกอบการ
 
อ่านต่อ ASEAN Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 25 เมษายน 2559
พิมพ์หน้านี้